ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อ จำกัด การชะลอตัวของค่าเงินบาทเพื่อลดการถือครองเงินตราต่างประเทศของประเทศ นายวีระชัยสันติประภาผู้อำนวยการ ธปท. ยอมรับการแทรกแซงของสถาบันเพื่อลดการอ่อนค่าของสกุลเงินในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินและธุรกิจกล่าวว่าการลดลงของเงินสำรองยังเป็นการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมของสกุลเงินต่างๆที่เป็นตัวสำรองของประเทศ

การแทรกแซงของ ธ ​​ปท. สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ประเทศไทยได้ใช้มาตรการอัตราดอกเบี้ยลอยตัว การเปลี่ยนแปลงเงินบาท – ขึ้นหรือลง – ซึ่งถือได้ว่ารวดเร็วจะส่งผลต่อตลาดและภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว ธ ปท. จึงมีการแทรกแซงเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงของทุนสำรองระหว่างประเทศสะท้อนถึงการแทรกแซงของธนาคารกลางในบางช่วงเวลา