ธ.ออมสินจับมือ ก.ศึกษาฯ ปลดล็อคลดหนี้ครู

ธนาคารออมสิน และ สกสค.บรรลุข้อตกลง ให้นำเงินที่ธนาคารออมสินจ่ายสนับสนุนพิเศษในโครงการ ช.พ.ค. ไปลดดอกเบี้ยให้ครูแทน ซึ่งจะส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยลดลงทันที 1%

วันนี้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค.ร่วมลงนามบันทึกแก้ไข ข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. -ช.พ.ส. ครั้งที่ 1 ซึ่งสาระสำคัญ คือ การยกเลิกเงื่อนไขเดิม ที่กำหนดให้ธนาคารออมสินจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการ ช.พ.ค. เดือนละประมาณ เดือนละ 200 ล้านบาท และให้นำเงินส่วนนี้ไปลดดอกเบี้ยให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาแทน ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ อัตราดอกเบี้ย จะลดลง 0.5 ถึง 1% ซึ่งจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระในแต่ละเดือนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 400,000 ราย และทำให้หมดภาระหนี้เร็ว แต่ผู้ที่จะได้รับสิทธิลดอัตราดอกเบี้ยต้องมีสถานะหนี้ปกติเท่านั้น

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3